Over ons

Stichting Linux Kennis Computer Centrum

Bestuursleden:

G.A.L.M. van Os Secretaris

W.H. Landmeter Voorzitter

W.Heijdacker Penningmeester

Biografie (video URL)

Ons Doel: De Stichting heeft ten doel uitlenen en weggeven van computers.

computerapparatuur en overige hardware die is voorzien van een open source en licentievrij is, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het – voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan  zijn.

 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het inzamelen en uitgeven van multimedia aan particulieren/midden- en kleinbedrijf en scholen:
  2. het geven van les in informatica in de ruimste zin des woords;
  3. het bewustmaken van internetveiligheid voor midden- en kleinbedrijf en — particulier;
  4. het ontwerpen en faciliteren van reclame materialen voor startups en non
  5. het inzamelen van hardware via sponsoring door bedrijven, recycling oude apparatuur van midden- en kleinbedrijf en particulieren
  6. het inzamelen van geld via sponsors, donateurs en fondswerving
%d bloggers liken dit: