mededelingen

LKCC opent buurtkamer Apollo nog niet!

Dames en Heren,

Vandaag bereikte mij de vraag of morgen de buurtkamer Apollo weer open gaat.

Helaas moet ik als voorzitter van het LKCC dit negatief beantwoorden. Nee we gaan niet open daar de eisen voor opening de bijeenkomsten geweld aan doen. Mondkapjes op, max 10 mensen. Tevens is het beleid niet eenduidig. Buurtkamer ons midden wil wel werken met QR codes, wij gaan daar niet aan beginnen omdat het voor ons totaal niet relevant is en in strijd is met de geadviseerde regels. Kortom verwarring!

Ondertussen op de achtergrond is er hard gewerkt om de bankrekening actief te krijgen, websites worden bijgewerkt en natuurlijk zijn de vrijwilligers verklaringen uitgeschreven en verstuurd ( heb je niets gehoord of gezien, zoek even contact)

wel zal Koffieleutje de kerstversiering gaan opruimen op 1 februari. Maar er is geen fysieke bijeenkomst van het LKCC!!

Op 8 maart is er meer bekend, daar gaan we op wachten en de dienstverlening loopt op afspraak tot die tijd. Tevens kan ikzelf even de medische perikelen doorstaan deze maand en plannen gaan maken voor de fondsenwerving. Ik heb danny kornet gevraagd om de overtollige spullen te verkopen op marktplaats, hij beraad zich daarover.

dus geheel februari geen fysieke bijeenkomsten in buurtkamer Apollo!

In maart / april staat op het programma:

  • Fondsenwerving
  • belasting¬† aangiften door particulieren
  • netwerken met scholingswinkel en woonzorg
  • begin besloten cursus beginners

mvg Wim Landmeter

Voorzitter https://st-lkcc.nl

Geef een reactie