activiteiten, Apollo evenementen, Nieuws, Praktijk-ervaringen

Vakantie voorbij, ons normale routine hervat!

De schoolvakantie is weer voorbij! Maar wij hebben de gehele vakantie zelfs met een hele extra dag doorgedraaid.

Dat was best wel succesvol, er zijn nieuwe klanten bijgekomen en natuurlijk zijn ook andere klanten weer vertrokken. Cest la Vie! Maar het ergste is dat er tweespalt gezaaid wordt. Hiertegen is voortvarend opgetreden, echter dit is niet de bedoeling geweest. We werken namelijk liever samen met ander non-profits initiatieven.

We faciliteren en schenken apparatuur, dan verwachten we wel dat hier netjes mee wordt omgegaan. Zo ook in de Apollo, waar wij een vaste opstelling van een complete PC gerealiseerd hebben. Voor bezoekers van de buurtkamer, maar ook voor de initiatieven die van deze buurtkamer gebruik maken.

Dat bepaalde individuen zich zo egoïstisch gedragen vertelt meer over deze mensen dan we verwacht hadden. Het ligt niet in onze aard om de namen even breeduit bekend te maken, maar het lijkt wel een kleuterklasje wat ruzie heeft in een zandbak. Onze spullen zijn voor algemeen nut en echte kwaliteit met dito prijskaartje!

Maar dit smetje valt gelukkig in het niet bij de afgelopen periode, veel mensen kunnen bijstaan, werkzaamheden gedaan die veel profijt hebben opgeleverd voor de medemens. Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en natuurlijk gaat het niet altijd over de computers en werkzaamheid.

We maken een verse start op de vaste dagen dinsdag en woensdag en op de vaste tijden ( 1300 – 1700 uur) op onze vaste locatie Apollo 25 in Hellevoetsluis. U kunt bij ons terecht met vragen op allerlei informatica gebied, werking van apparatuur, hobby en meer.

Loop gerust eens binnen en natuurlijk zijn we dienstbaar als u zit te springen om apparatuur die u nodig heeft, maar niet kan aanschaffen dan wel de werking niet kent.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van stichting Linux Kennis Computer Centrum

Geef een reactie