mededelingen, Nieuws, Vrijwilligers-hoek

In memoriam Paul Budde

Helaas is het niet altijd rozengeur en maneschijn in vrijwilligersland, toch willen we de leuke dingen het meest aanhalen, en daarna de minder leuke gebeurtenissen. Toch ontkomen we er niet aan, negativiteit!

Onze vriend, Paul Budde, is heengegaan op een leeftijd van 79 jaar, dit jaar heeft hij de geneugten ontdekt van de digitale wereld en de daarbij analoge contacten. Paul was een echte digi-mijder en het kostte hem veel moeite om toch eens JA te zeggen tegen onze groep die op dinsdag en woensdag de edele kunsten der informatica bedrijft.

Het gehele jaar kwam hij in contact met andere mensen die net als hijzelf veel op hebben met techniek. Het bijzondere hieraan is dat Paul een eigen bedrijf had in jacht bouw. Schepen bouwen, zijn lust en leven! Ondertussen vergat Paul te leven en contact te zoeken met buren. Dit jaar brak het zonnetje door. Stoppen met werken en dan?

In eerste instantie viel op dat Paul niet meer zichtbaar was een aantal weken. Na deze constatering werd politie ingeschakeld. Een bezoek aan zijn woning aan de Zalm, bracht aan het licht dat hij familie had. Paul zelf was op een medische “vakantie”, toen er telefonisch contact was gemaakt zegde hij toe een bezoekje te brengen aan de buurman, die tevens ook buurtverbinder is bij het fijnjetezien project. Het contact verliep soepel en het was duidelijk dat Paul een minimalistische leefstijl aanhing.

Vanaf dat punt werd uitgeknobbeld wat Paul graag wilde, zijn antwoord, “niet ziek zijn, en hulpmiddelen” Hem werd duidelijk gemaakt dat daarvoor een stichting in het leven geroepen is, om ouderen en digi-gehandicapten te onderrichten en/of bij te staan. Paul kreeg er lol in en wekelijks kwam hij op de bijeenkomsten van de stichting. Hier leerde hij dat niet ieder mens hetzelfde is en dat leeftijdsgenoten ook vaak moeilijkheden hadden. Bijgenaamd de “80-club” waar Paul in werd opgenomen werd veel gesproken over “Vroegah”, want Paul was een Hagenees die over de nodige humor beschikte. Een van zijn zegswijze was: ” Een Hagenees is net als een ooievaar, hoog op de poten, een grote bek en laag in de veren”.

Zo waren er meer uitdrukkingen, en Paul leefde helemaal op in het gezelschap van de anderen. een ingenieur, een plasticgieter maar bovenal een persoon die geheel biologisch leeft, Paul deed mee!

Maar nu, want Paul is overleden op 21 december in de vroege ochtend, staat de “80 club” en de buurt op scherp. 1 persoon minder die in het straatbeeld thuishoort. We vergeten hem niet, zijn scherpheid, leefstijl en humor gaan door. Fijn om te weten is dat Paul een kort ziekbed gehad heeft, en is heengegaan zoals hij dat wilde. Alle betrokkenen die Paul geholpen hebben in de crisis situatie op 19 december, hartelijk dank namens de familie van Paul, alsmede ook T-Zorg die opmerkte dat Paul de deur niet beantwoordde.

Paul wordt op 27 december 2022 herdacht aan de Stoofweg 2, Hellevoetsuis (Nieuwenhoorn) in bijzijn van zijn familie. De dienst start om 11.00 uur. Na de dienst wordt Paul in besloten kring gecremeerd te Spijkenisse.

Mocht u een laatste groet willen brengen dan bent u van harte welkom!

Wilt u liever een deelnemingskaart sturen dan kan dat op onderstaande adres:

Aan nabestaanden Paul Budde

Rob Budde

Hondsdraf 37a

3155WD Maasland

Namens het bestuur van de stichting Linux Kennis Computer Centrum,

Wim Landmeter (voorzitter), Gerard van Os (secretaris) en Willem Heijdacker (penningmeester)

Ook namens het FijnJeTeZien team o.l.v st Push

 

Geef een reactie