Op 1 januari van dit jaar startte de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel. Bij de start van een nieuwe gemeente komt altijd veel kijken. Daarom is de gemeente niet meteen op zoek gegaan naar een kroonbenoemde burgemeester. Met de Commissaris van de Koning is besloten dat de tijd rijp is om opzoek te gaan naar een burgemeester. Een vertrouwenscommissie, die voornamelijk bestaat uit fractievoorzitters uit de gemeenteraad, de griffier, de gemeentesecretaris en een wethouder als adviseur, is gestart met de voorbereidingen voor deze mooie zoektocht.

Profielschets

De zoektocht begint met het opstellen van de profielschets door de gemeenteraad. In de profielschets wordt verwoord welke verwachtingen Voorne aan Zee heeft van de nieuwe burgemeester en over welke eigenschappen en vaardigheden de kandidaat moet beschikken. Bij het opstellen hiervan wordt ook bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden van de gemeente Voorne aan Zee input opgehaald. De online vragenlijst wordt uitgezet op 15 november en is in te vullen tot 6 december. Op 9 januari 2024 wordt de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

De burgemeestersvacature wordt op 15 januari 2024 gepubliceerd in de Staatscourant op basis waarvan kandidaten kunnen reageren. Als de reactietermijn is verlopen zal de Provincie bekendmaken hoeveel kandidaten hebben gereageerd. In overleg met de Commissaris van de Koning wordt bepaald met welke kandidaten de vertrouwenscommissie in gesprek gaat. Dit moet leiden tot een voordracht die naar verwachting voor het zomerreces zal plaatsvinden. Gevolgd door de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Voorne aan Zee.