activiteiten, mededelingen, Vrijwilligers-hoek

Iedereen een kans! Mag ik even Uw aandacht?

Welkom op Stichting Linux Kennis Computer Centrum,

De doelstelling is het vrijwilligerswerk en particuliere projecten onder de aandacht te brengen. Buurtverbinders zijn in het leven geroepen om ideeën die binnenkomen te begeleiden en verder uit te ontwikkelen. Natuurlijk wordt meegedeeld dat alles koek en ei is maar de praktijk is anders. Zo zien we de ingeschreven stichtingen, particulieren en buurthuizen promotie geven, maar helaas is dat niet volledig.

Er zijn premium leden! Dit zijn Push, SBO, Droogdok Hellevoetsluis. We zien advertenties en verhalen van buurtkamer “Ons Midden” en cultuurhuis. Dit wordt afgewisseld met nieuws uit de (lokale media).

Helaas ziet u weinig of niets van anderen die ook wat in de melk te brokkelen hebben. We denken dan aan buurtcentrum “De Klinker” , buurtcentrum ” De Woelhoek” , de plaatselijke Hellevoetsle verenigingen (geen typo). Dat is jammer maar waarom?

Tijdens de coronatijd, waar we nog middenin zitten, worden adviezen gegeven door het RIVM, st Push die de regie heeft over de webruimte volgt deze nauwgezet op. Hierdoor volgen ALLE buurt centra deze adviezen op. De beheerders van de buurtcentra willen graag open maar volgen de adviezen waardoor ook de particulieren initiatieven stil zijn komen te liggen.

Bepaalde stichtingen draaien echter toch door en dat is vreemd in de ogen van de toeschouwer. Te denken aan SBO die opkomt voor de ouderen o.a door Gym te verzorgen, vervoer voor de corona prik en meer. Bibliotheek die boeken uitleent om zo de verveling te breken tijdens de lockdown.

Maar er bereiken mij verhalen die op zijn minst vreemd zijn, dus als buurtverbinder duik ik erin en kom tot de conclusie dat die verhalen waar zijn!

Te denken aan een kookgroep die tijdens de lockdown gewoon doorgaat, het betreft een particulier initiatief, en die laten zich niet sturen door adviezen en lockdowns. De bezoekers in deze zijn vaste gasten van dit initiatief en nemen bewust zelf dit risico. Dat de ruimte wordt opengesteld dat is de verantwoordelijkheid van….

Ook de lokale media doet een duit in het zakje. Waarschuwingen namens de gemeente, echter ondertussen laten ze zien dat een beperkte groep gewoon doorgaat met vrijwilligerswerk zoals vuilopruimers maar anderzijds worden actie die ondernomen wordt om de lockdown draaglijk te maken genegeerd. Te denken aan PC en communicatie problemen, waar Het Linux Kennis Computer Centrum behulpzaam bij is.

Geen enkele keer tijdens de lockdown is hier aandacht aan besteed. Ondertussen zijn door deze stichting wel 12 laptops voor scholen ter beschikking gesteld en volledig uitgeleverd. 45 particulieren hebben een hulpvraag ingediend bij deze stichting en die zijn allen gehonoreerd. Hierbij was bediening van media apparatuur een dingetje, echter ook gevallen van fraude wat direct (gratis) werd opgelost. Belasting aangifte was ook een breedgedragen onderwerp.

Nu de lockdown is opgeheven en weer (beperkt) menselijk verkeer is toegestaan in buurt-centra blijkt in de lokale pers en alhier op de website dat er met 2 maten gemeten wordt. Zo zag men in de Groot Hellevoet editie week 23-2021, wel een advertentie staan voor buurtcentrum “De Apollo” dat een koffieochtend aldaar zou plaatsvinden ( dinsdag van 10.00-12.00 uur) echter de inloop van het Linux Kennis Computer Centrum daarentegen welke was aangekondigd middels een persbericht aan de lokale media, daar was niets van te vinden.

Nu gun ik Jamilla, die normaal in de Ploegschaar haar vrouwen activiteit runt, elke publiciteit. Maar het was beter geweest als Groot Hellevoet alle activiteiten en agenda’s van de buurt-centra gepubliceerd zou hebben en niet de bekende stichtingen zoals voedselbank, SBO en de vaste stokpaardjes. Het vrijwilligersnieuws behoort onafhankelijk te zijn en geen verdien model, wat helaas steeds vaker voor komt. Dit is onwenselijk en dient de maatschappij niet laat staan de gemeente Hellevoetsluis.

Fijn je te Zien is er voor iedereen, maar het mag niet politiek zijn, en ook niet voor de kerken. In de praktijk blijkt het nu een reclamestandaard te zijn voor PvdA Voorne die initiatieven promoot . Dit moet echt anders! Buurtverbinders doen belangrijk werk, zijn onafhankelijk, en hebben Fijn je te Zien.nl als platform en spreekbuis. Brielle en Westvoorne snappen het, hun secties groeien alhier. Dat is een goed ding. Echter de samenwerking is er helaas niet of mondjesmaat, dat kan veel beter.

Helaas bestaat er ook nog een participatie wet waar burgers die iets mankeren of werkloos raken mee te maken krijgen. Hier wordt vrijwilligerswerk aangeraden om thuiszitten te voorkomen, laat Fijn je te Zien nu ook een vrijwilligers vacaturebank hebben (!). Fijn dat je er niet op uit hoeft om deze te bezoeken. Vrijwilligerswerk laat zich niet afdwingen en de advertenties die hier regelmatig verschijnen zijn niet altijd ethisch.

Ik las bv een advertentie waar chauffeurs gezocht worden voor ouderen vervoer. Als ex- logistiek medewerker in het Openbaar Vervoer weet ik dat dit soort advertenties ongewenst zijn ivm werkverdringing. Een chauffeur in het ouderenvervoer dient te beschikken over een code op zijn of haar rijbewijs, een uitgebreide studie gevolgd te hebben over hulpmiddelen en minstens 4 jaar ervaring te hebben met taxi vervoer. De wet personenvervoer kent hierop geen uitzonderingen. In een koninklijk besluit is echter wel een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers en chauffeurs. Toch is er een minpunt, volgens het besluit mag het wel maar stelt de verzekerings- maatschappij eisen aan het individu en een vrijwilliger is dan hoofdelijk aansprakelijk mocht er tijdens zijn vrijwilligersverband een calamiteit ontstaan. Dit houdt in dat de vrijwilliger die op zo’n advertentie in gaat behoorlijk de Sjaak kan zijn. Dit blijkt niet uit de werving noch wordt men ervoor gewaarschuwd.

Om dit soort uitwassen uit te bannen communiceert mijn persoon regelmatig met het sociaal domein en met st Push. Hiervoor ben ik toegetreden tot de buurtverbinders groep. Als IT professional en voorzitter van het Linux kennis Computer Centrum, heb ik de expertise om verbeteringen te suggereren en instanties, personen en initiatieven bij elkaar te brengen.

Mijn media in de vorm van websites staat gratis ter beschikking van het Fijn je te Zien team en zijn volgers en/of initiatieven met alle vrijheden die erbij horen en meer! Op mijn media is iedereen gelijk en heeft over zijn eigen gebied zelfstandigheid. Er worden geen vergoedingen gevraagd! Wel wordt er met raad en daad bijstand verleend. Dit heeft in het verleden voorkomen dat buurthuis “De Kooistee” werd gesloten.

Nu zijn 5 buurt huizen van de radar verdwenen en met hen de particuliere initiatieven die geen stem hebben in de lokale media en op Fijn je te zien. Dit is ongewenst en daarom zijn er 2 nieuwe websites bijgekomen die naast Fijnjetezien.nl opereren met interactie van de lokale vrijwilligers pool. Fijn je te zien.nl speelt hierin een beperkte rol, er wordt regelmatig verwezen naar fijn je te zien met name de agenda, want 2 agenda’s is verwarrend! Maar de verhalen en promotie van alle particulieren initiatieven in welk buurthuis dan ook is leuk en ook belangrijk. Want niet alleen de gemeente regisseert de buurthuizen, te denken aan Maasdelta die er ook de nodige heeft, woon-zorg en Vestia die ook graag van de service gebruik wenst te maken maar die dit initiatief totaal niet kent. Verenigingen waarvan u dacht dat ze niet meer bestonden krijgen ook een kans voor gratis promotie.

U wilt biljarten, Klaverjassen, Bridgen, Schilderen, darten of iets anders? Bij mij op de website kunt u kennis maken met deze initiatieven en de personen erachter. In welk buurthuis dit kan en wat er voor andere mogelijkheden zijn. Wilt u gebruik maken van deze service? Dat kan! Een email of telefoontje is genoeg. Het fijne is dat mocht u niet zo technisch zijn er ook ondersteuning gegeven wordt, geheel kosteloos! Zo houdt u Fijn je te Zien.nl in de lucht en heeft u maximale opbrengst van uw initiatief.

En oud? De duvel is oud! iedereen kan het en er is niets geheimzinnigs aan, Ik werk zonder de voetangels en klemmen die u zou verwachten.

Neem eens een kijkje op : deze website, er is ruimte genoeg.

Wilt u weten wat ik doe met de computer stichting? Klik dan alhier!

Opgeven en/of contact? Reageer onder dit schrijven!

mvg Wim Landmeter

Voorzitter St. Linux Kennis Computer Centrum

Geef een reactie