Nieuws

Hallo Voorne aan Zee

Beste Inwoners van Voorne aan Zee

Het is nogal wat, een spiksplinter nieuwe gemeente. Onze burgemeesters verdwijnen en er komt een nieuwe voor terug. Fijnjetezien is een voorloper van deze gemeente op samenwerking sociaal domein.

Het leuke is dat dit wel werkt, Gemeente Brielle doet volop mee en gemeente Westvoorne zit ook in de lift.

Gemeente Hellevoetsluis heeft het voortouw genomen en men ziet in de publicaties alhier een terugloop in berichten en meldingen. Toch zit er een zwarte rand over het fijnjetezien project. De buurtverbinders van het eerste uur zijn bijna allemaal buiten beeld geraakt en krijgen hun ideeën er niet langer door. Dat is een zeperd en nu komt de aap daadwerkelijk uit de mouw.

De sociale domeinen van de 3 gemeenten zijn niet langer autonoom, ze schuiven alles door naar particuliere stichtingen die in Hellevoetsluis de dienst uitmaken. Hierdoor ontstaat een willekeur en vriendjespolitiek. geld gaat naar deze stichtingen om opgepot te worden zodat niets terugvloeit naar de algemene middelen. Ook de controle op deze gelden ontbreekt en initiatieven die voor inwoners zijn, worden vooraf de nek omgedraaid.

Sinds 2013 draai ik mee met vrijwilligerswerk door buurthuizen in Hellevoetsluis te promoten. Buurthuis “De Kooistee” was project nr 1, het zou verkocht worden en sluiten. Doordat er wekelijks een stuk op internet geschreven werd, een agenda werd gepubliceerd, werd een onderzoek ingesteld. Het buurthuis is verkocht en de initiatieven konden hun ding blijven doen. Vrijwilligerswerk is voor velen een uitlaatklep. Ruimte is moeilijk te krijgen en de regels bijzonder strak.

De Ploegschaar is ook een buurthuis, helaas gesloten, want de stichting het ommetje en de gemeente kwam er niet uit. Wordt het nu wel of niet een instelling voor demente bejaarden? Ik bemerk een stukje uitbuiting. Centjes daar gaat het om, een gebouw wat nu is afgebroken en er zijn geen gelden meer om een nieuw gebouw op te zetten. Zeker enkele deelnemers hebben de P erin, ze zijn weg of worden niet langer opgemerkt. Kerkdiensten, Koffie gemixt, schildersclub, computerclub en kinderactiviteiten, ze zijn verloren gegaan. Ondanks de inspanningen van het bestuur van de Ploegschaar.

Nu in opmars: buurthuis “De Klinker” en buurthuis H’sluis West (ons midden) Deze zijn onder beheer van stichting PUSH en Service Bureau Ouderen gekomen) Deze stichtingen hebben eigen panden waar zij hun beleid bepalen. Maar nu aangewezen door sociaal domein gemeente Hellevoetsluis om ruimten te verdelen?.

Zo heb ik ook een eigen stichting. De stichting Linux Kennis Computer Centrum. We vragen een ruimte aan bij sociaal domein. Dit is de geijkte weg. Groot was onze verbazing dat wij verwezen werden naar St.-Push. 3 vergaderingen verder en we worden afgescheept met het bericht dat de ruimte al gevuld is. Wel willen ze met ons een ruimte uitzoeken die aan onze verwachtingen voldoet. Ook met subsidie willen ze ons bijstaan. Dat is natuurlijk vreemd want subsidies behoren tot het sociaal domein van de gemeente. Ook op de vraag of de deuren open kunnen naar samenwerkende partners wordt geheimzinnig gedaan. Een scholingswinkel die hulp kan krijgen voor opleidingen zegt NEE, waarom? Omdat een vrijwilliger dat niet wil hebben en mijn persoon een oplichter noemt.

Deze vrijwilliger zat in ons team om een werkgelegenheid project op te zetten. Dit werd gekaapt door een ander en zo is de scholingswinkel tot stand gekomen. De vrijwilliger is in een voor hem belangrijke functie gekomen. Kortom leven en laten leven. Ondertussen viert roddel en achterklap hoogtij. En Wij? Uitgesloten van openbare deelname. Bezwaar aantekenen? Dit gaat niet, st Push is particuliere stichting! De Gemeente Hellevoetsluis heeft die taak uitbesteed en kunnen in deze niets doen.

Andere stichtingen en initiatieven lopen ook tegen deze uitbesteding aan.

Een voorbeeld: De voedselbank wordt van het industrieterrein afgehaald en geplaatst in een gebouw aan de Brasem, daarin wordt ook de fietsenbank toegevoegd en op woensdagmiddag ook het repaircafe. Dat ruikt naar een hulp plein voor doelgroepen.De speelgoedbank daarentegen en de computerbank (LKCC) mogen er niet in, want zo zegt men, de speelgoedbank verkoopt en dat is niet de bedoeling. De Computerbank krijgt te horen dat de ruimte vol is, bij navraag komt er een modelclub in. Onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk. Dat is door de raad beslist en ze nemen spoedig hun intrek zo wordt beloofd.

Dit is beleid wat onbegrijpelijk is. Verenigingen mogen natuurlijk om een ruimte verzoeken, maar dan wel bij soortgelijke initiatieven.

Het lijkt erop dat het sociaal domein gemeente Hellevoetsluis de gelden uitbesteed aan particuliere stichtingen om zo uit de wind te blijven en ervoor te zorgen dat gelden niet terugvloeien naar de algemene middelen. Dit creëert een sfeer van  willekeur en non transparantie. Geldt wat bedoelt, is voor particuliere initiatieven worden gebruikt door stichtingen waarbij de sier gemaakt wordt dat dit een openbaar doel dient. Want heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u als inwoner dient bij te dragen aan het onderhoud van een schip dat is geschonken aan een notabele van de gemeente Hellevoetsluis?

Het is dan wel een stichting geworden, maar zoals met alle stichtingen is het een model om gelden ergens in te stoppen zonder dat de eigenaar bekend is. Het is dan een dekmantel om het vermogen van een particulier te ontzien. Dat is wat hier voornamelijk gebeurt.

Dit is dus ook gebeurd met het fijnjetezien project. Een verhulling met betrekking tot publieke gelden. Het project laat zien dat publieke gelden niet thuishoren bij de particuliere stichtingen. Zij hebben een ander doel dan het sociale domein. Er vind uitsluiting plaats misbruiken van gelden wegens een non transparantie.

Personen nemen zitting op sleutel posities en dienen hun eigen belang. Kom ik weer uit op onze stichting.

Er is ons gevraagd om een beoordeling te doen op de website van fijnjetezien. Dit is uitgevoerd door een stresstest rond de kerst van 2015.

Hieruit blijkt dat de site draait onder OPERA, een opensource code wat geheel gratis is. Dit is gerapporteerd. ook kwam naar voren dat de site meer omvat dan alleen maar stukjes plaatsen, het moest de vervanger worden van de website van Centrum Vrijwilligers Werk Hellevoetsluis, incl. vacaturebank. Een persoon, nu werkzaam voor st Push (onbezoldigd), belde naar de verstrekker van de website om de admin toegang van de stresstester in te trekken. Hierdoor zit het sociaal domein opgescheept met een dure website die niet voldoet aan de europesche regels ( cookiewet) en maar voor 1/8 benut wordt.

Het had een interactieve website moeten worden die alle partijen zou moeten verenigen en laagdrempelig een communicatie met partijen tot stand moeten brengen. In het kort samengevat een DIGITALE STAD Hellevoetsluis, compleet met lokale winkels, informatie kranten en publicaties gemeenten. Dit gedeelte is totaal mislukt en zal ook nooit tot stand komen.

Fijnjetezien verdeeld mensen en initiatieven. Politieke delegatie om geld uit te sparen voor de happy few die niet politiek gekozen zijn, maar alhier een vinger in de pap hebben en zo onderkoning zijn in de publieke ruimte.

Dubbelfuncties tonen dit aan, buurtverbinders die op plaatsen zitten waar geen expertise zit. Personen die kritisch zijn, met kwade tongen bestrijden en stilletjes in het vuistje lachen hoe slim ze wel zijn.

Ondertussen staan deze personen te trappelen om dit format mee te nemen naar Voorne aan Zee, echter het spel is uit nu duidelijk is wie deze personen zijn en de raad van staten zich over deze materie gaat buigen.

Houdt het sociale domein in eigen beheer beste gemeente Voorne aan Zee en houd de regels aan wat de taken van de gemeente zijn. Voor de inwoners een eerlijk proces. We zitten niet te wachten op voortzetting van geheimzinnigheid en gegoochel met publieke gelden. Waar we wel op zitten te wachten is een goed functionerende Gemeente die het vertrouwen verdiend van zijn inwoners en doet wat de inwoners verlangen. Dit geldt ook voor ambtenaren en mensen die buiten de maatschappij staan.

Bovendien wil ik u erop wijzen dat dit stuk door mij is geschreven en tot stand is gekomen vanwege obstructie sinds 2013. De plaatsing is mijn mening en die van anderen die liever niet bekend worden ivm represailles.

 1. Beste Wim,

  Scherp geschreven.
  Wanneer je er tussen wil oassen dan verwacht ik dat je tegen personen aanloopt die communicatie trainingen doen of hebben gedaan en zal het mij niet verbazen wanneer jij of anderen er achter komen dat NLP boven komt drijven. Iedere lezer kan zelf achternamen in combinatie NLP als zoekopdracht uitvoeren en wie de Facebook pagina Anti-NLP er op na leest kan met gezondverstand een conclusie vormen. https://www.google.com/search?q=nlp%20tweedekamer
  .
  https://www.google.com/search?q=nlp%20rutte%20Phoenix

  Trek iemand aan die de zelfde strategieën kent dat snappen ze.
  Soms vind ik het jammer te veel tijd in de Hoeksche Waard te hebben weggooit. Vindt het gekonkel vergelijkbaar.
  Overigens zijn het altijd de zelfde doe het voortouw nemen en zelden op nooit een goede sparringpartner tegen komen die zich niet laat weglokken.
  Wesn je veel succes en hoop dat je binnen deze politiek verder kom.

 2. Beste Wim,

  Scherp geschreven.
  Wanneer je er tussen wil passen dan verwacht ik dat je tegen personen aanloopt die communicatie trainingen doen of hebben gedaan en zal het mij niet verbazen wanneer jij of anderen er achter komen dat NLP boven komt drijven. Iedere lezer kan zelf achternamen in combinatie met NLP als zoekopdracht uitvoeren en wie de Facebook pagina @Anti-NLP er op na leest kan met gezondverstand een conclusie vormen. https://www.google.com/search?q=nlp%20tweedekamer
  .
  https://www.google.com/search?q=nlp%20rutte%20Phoenix

  Trek iemand aan die de zelfde strategieën kent dat snappen ze.
  Soms vind ik het jammer te veel tijd in de Hoeksche Waard te hebben weggooit. Vindt het gekonkel vergelijkbaar.
  Overigens zijn het altijd de zelfde die het voortouw nemen en zelden of nooit een goede sparringpartner tegen komen die zich niet laat weglokken.
  Wens je veel succes en hoop dat je binnen deze politiek verder kom.

Geef een reactie